SpracheDeutsch

World Chen Xiaowang Taijiquan Association Germany 世界陳小旺太極拳總會

Kurs I

Veranstaltungsort: Dresden - Schultheater
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

Nächster Termin:  Do 29.10.2020 19:30-21:00
Letzter Termin: Fortlaufend

Lehrkraft: Klaus Gerhardt

< Zurück